Moottoriliikenteen Keskusjärjestö Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, ota yhteyttä!
Moottoriliikenteen keskusjärjestö

Tervetuloa!

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö on kahdeksan johtavan tieliikenteen järjestön yhteistyöelin.

Järjestön päämäärät:

  • Vaikuttaminen tieliikenteen edellytyksiin, lainsäädäntöön, verotukseen ja kustannuksiin niin, että maassamme kehittyy yhteiskuntaa hyvin palveleva, turvallinen, ympäristöystävällinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen liikkumis- ja kuljetusjärjestelmä.
  • Kansalaisten ja päättäjien yleisen tietoisuuden lisääminen tieliikenteen suuresta merkityksestä koko yhteiskunnan toiminnalle.

Tieliikenne on osa suomalaista arkipäivää ja ilman sitä ei teollisuutemme, julkinen sektori tai yksityinen ihminen juurikaan menestyisi. Hyvinvointimme on rakentunut tehokkaasti toimivan teollisuuden ja ammattitaitoisen työvoiman varaan ja molemmat näistä voimavaroista tarvitsevat maantieliikennettä edelleen kehittyäkseen ja kyetäkseen vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Ilman tehokasta, turvallista ja taloudellista maantieliikennettä ei maamme taloudellista kehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä voida turvata eikä sille ole Suomessa näkyvissä realistisia vaihtoehtoja.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö

 

 

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö | Puh.020 775 6809 | molike(a)taksiliitto.fi | www.molike.fi